Το συγκρότημα Bayview Village αποτελείται από 8 κατοικίες, 6 από τις οποίες διατίθενται στους επισκέπτες μας.

Υπάρχει μία κατοικία Euphoria και πέντε κατοικίες Harmonia και κάθε μία από αυτές έχει χωρητικότητα 5 ατόμων συνολικά, ενήλικες ή παιδιά. Η ελάχιστη παραμονή περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις.